Neurolog Częstochowa

Poradnia Neurologiczna

Poradnia specjalizuje się w neurologii, nasz zespół jest wyszkolony do badania, diagnozowania i leczenia zaburzeń neurologicznych.
Zaburzenia neurologiczne mogą dotyczyć ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), obwodowego układu nerwowego, autonomicznego układu nerwowego oraz układu mięśniowego.

Podczas badania neurologicznego lekarz neurolog zapoznaje się z historią zdrowia pacjenta, zwracając szczególną uwagę na jego aktualny stan zdrowia. Następnie pacjent poddawany jest badaniu neurologicznemu. Zazwyczaj egzamin sprawdza stan psychiczny, funkcje nerwów czaszkowych (w tym wzrok), siłę, koordynację, odruchy i czucie. Informacje te pomagają neurologowi określić, czy problem istnieje w układzie nerwowym i jaka jest jego lokalizacja kliniczna. Lokalizacja patologii jest kluczowym procesem, dzięki któremu neurolodzy rozwijają swoją diagnostykę różnicową. Dalsze badania mogą być potrzebne w celu potwierdzenia diagnozy i ostatecznie pokierowania terapią i odpowiednim postępowaniem.