Nasz zespół


DR MACIEJ BIEDROŃ


Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację ukończył w oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Chrzanowie. Licencjonowany lekarz PZPN, Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ortopedii i Traumatologii oraz Polskim Towarzystwie Medycyny Sportowej. Swoją wiedzę oraz umiejętności zdobywał na licznych stażach oraz kursach w kraju i zagranicą m.in. roczne stypendium Universität Greifswald(Niemcy)DR MAŁGORZATA BIEDROŃ


Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Młodszy asystent Oddziału Klinicznego Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Wykładowca oraz autorka licznych publikacji medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trosce o jak najwyższy standard opieki nad pacjentami oraz ich leczenia, stale podnosi swoje kwalifikacje czynnie uczestnicząc w kolejnych kursach, szkoleniach i sympozjach.DR PAWEŁ PIEKARZ


Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2016 roku młodszy asystent Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie neurologii. Posiada duże doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki oraz leczeniu chorób ukł. nerwowego. Doświadczenie zdobywał pełniąc dyżury medyczne w zakresie Neurologii w Klinice Neurologii w Katowicach, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o. o. w Tychach oraz w Szpitalu Miejskim w Zabrzu