Medycyna Sportowa Częstochowa

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej świadczy usługi z zakresu:

  • udzielanie porad w zakresie medycyny sportowej
  • kompleksową opieką sportowców łącznie z diagnostyką pourazową
  • wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych
  • dokonywanie wpisów do książeczek zdrowia sportowców
  • profilaktyka schorzeń narządu ruchu
  • badanie wpływu uprawiania danej dyscypliny sportowej na zdrowie ćwiczących